OTSO0 442 816 39 99

Hoşgeldiniz. Bugün

Kobi Çalışanlar Uyum Yeteneği

Ana Sayfa » Projeler » Kobi Çalışanlar Uyum Yeteneği

Proje’ye Genel Bakış:

 1. “KOBİ Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi” – KUYAP Türkiye’nin Doğu’sunda yer alan 15 Büyüme Merkezinde (Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Kayseri, Van, Kastamonu, Sivas, Samsun, Gaziantep, Kars, Erzurum, Kahramanmaraş, and Batman) hayat boyu öğrenme aracılığyla çalışan ve işverenlerin uyum yeteneğini artırmayı hedeflemektedir.

i.Proje IPA İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında yürütülmektedir. %15 değerinde ulusal yatırım ortaklığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlanmaktadır. Bunun yanında TOBB Projenin faydalanıcısı olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) – Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı – İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi (İKGPRO) Projenin sözleşme makamıdır.

ii.Proje Şubat 2013’ten itibaren Aralık 2015’e kadar olmak üzere 24 aylık bir sürece sahiptir

iii.Projenin faaliyetleri uluslararası ve ulusal uzmanlardan oluşan KUYAP Teknik Destek Ekibi (TAT) tarafından yürütülecektir

 1. Bu projede 5’i (Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Samsun ve Sivas) Ticaret ve Sanayi Odası ve biri TOBB olmak üzere 6 Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezi (EDKM) kurulacaktır.

v.Her bir merkezde, KUYAP Teknik Destek Ekibi (TAT) VE 15 Büyüme Merkezinde yer alan Ticaret ve Sanayi Odaları ile yakın işbirliği içinde 2 koordinatör çalışanlar ve işverenler için eğitim programları hazırlama ve sağlama üzerine çalışmalar yapacaklar..

vi.İşverenler için hazırlanan eğitim programları yönetim becerilerini artırma üzerine yoğunlaşırken çalışanlar için hazırlanan eğitim programları mesleki becerileri artırma üzerinde duracaktır.

vii.Eğitim programları Türkiye’nin Batısında bulunan daha gelişmiş bölgelerde yer alan KOBİ’lere yapılacak inceleme gezileri sırasında organize edilecek olan en iyi uygulama çalıştayları ve deneyim paylaşımları ile bütünlenecektir. Ayrıca işletmelerde uyum yeteneği konusunda bilincin artırılması için çalışmalar yürütülecektir.

viii.Ek olarak, AB ülkelerinde çalışanlar ve işverenler için inceleme gezileri düzenlenecektir ve bu kapsamda insan kaynakları yönetimi, muhasebe gibi temel konular üzerine belli sorunları diğer ülkelerdeki KOBİ’lerin nasıl ilgilendiğini ve orada bulunan Odaların bu tür konularda üyelerini nasıl desteklediklerini görecekler.

b. KUYAP’ın Genel Hedefi: Daha sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma adına insan kaynaklarına yatırımda bulunarak işveren ile çalışanların uyum yeteneğini artırmaktır.

 1. KUYAP’ın Amaçları:
 2. İşveren ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak ve kapasitelerini güçlendirerek doğrudan KOBİ’leri desteklemek.
 3. İşveren, çalışan ve işletmelerin uyum yeteneklerini artırmak için KOBİ’lere hizmet sunulması konusunda Ticaret ve/veya Sanayi Odalarını, diğer sosyal ortakları ve kamu kumrlarını                desteklemek.

iii. İşveren, çalışan ve işletmelerin uyum yeteneklerini artırmak için KOBİ’lere hizmet sunulması konusunda ilgili aktörler arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek.

 1. KUYAP Beklenen Sonuçlar:
 • Sonuç 1: Proje görünürlük konuları gerçekleştirilmiş; İşveren ve Çalışanlar uyum yeteneklerini ve rekabetçiliği artırmak için daha fazla eğitim ve danışmanlık ihtiyacı konusunda bilinci yükseltmiştir.
 • Sonuç 2: Büyüme Merkezlerinde İşveren ve Çalışanlar için hali hazırda sağlanmış olan eğitimler ve eğitim ihtiyaçları belirlenmiş ve eğitim üniteleri hazırlanıp sunulmuştur.
 • Sonuç 3: İşverenlerin bilgi ve beceri düzeyleri uyum yeteneklerini yükseltmek için artırılmıştır.
 • Sonuç 4: Çalışanların bilgi ve beceri düzeyleri uyum yeteneklerini yükseltmek için artırılmıştır.
 • Sonuç 5: Eğitimlerin sağlanması ve yaşam boyu öğrenime katkıda bulunma konusunda Odaların kapasitesi geliştirilmiştir.
 • Sonuç 6: Oda çalışanları, sosyal partnerler, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu çalışanları ve kamu kurumu çalışanları eğitimci olabilme konusunda eğitim yeterliliklerini geliştirmiştir.
 • Sonuç 7: KOBİ’lere uyum yeteneklerini artırmak için birbirini bütünleyici hizmetler sağlamak amacıyla ilgili paydaşlar arasında işbirliği ve koordinasyon geliştirilmiştir.
 • Sonuç 8: Proje etkin bir şekilde planlanmış, yönetilmiş ve koordine edilmiştir ve proje sonuçlarının sürdürülebilirliği sağlanmıştır.

PROJENİN WEB SİTESİ www.kuyap.org 

14 Ocak 2017

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz