OTSO0 442 816 39 99

Hoşgeldiniz. Bugün

Oltu

Ana Sayfa » Oltu

Tarih Oltu ismi Kıpçakların bir boy veya oymağından gelmektedir. İslamiyet’ten önceki dönemde şimdiki Oltu Kale’sine OLTİK denilmekte olduğu görülmektedir. 25 Mart 1918’de Ermeniler Oltu’dan çıkarılmıştır. Bu tarih Oltu’nun kurtuluşu olarak kutlanmaktadır. 25 Mayıs 1919’da Oltu İslam Şura Hükümeti kurulmuş, 17 Mayıs 1920’de TBMM’ye katılmıştır. Oltu, 1926 yılında ilçe olmuştur.

Oltu İlçesi, 1380 Km2’lik yüzölçümüne sahiptir. Rakımı ise 1275 metredir. İlçenin doğusunda Şenkaya, kuzeydoğusunda Olur, kuzeyinde Yusufeli ve Uzundere, batısında Tortum ve güneyinde Narman İlçeleri bulunmaktadır. Coğrafi bakımdan dağlık ve ormanlık bir yapıya sahiptir.

İlçe merkezinde 22.127, köylerde 10.490 olmak üzere toplam 32.617 kişi ilçemizde yaşamaktadır (2012 ADNKS sonuçlarına göre). Okuma-yazma oranı % 97’dir. dır.

İdari Durum:Oltu İlçesi 1923 yılında Belediye teşkilatına kavuşmuştur. Merkezde 7 mahalle mevcut olup, ilçeye bağlı 65 köy ve köylere bağlı 30 mezra bulunmaktadır.

İlçe merkezinde 12.227 ü mesken, 747  işyeri ve 182 kamu binası bulunmaktadır. İlçe halkının %75’ i geçimini tarım, hayvancılık ve madencilik kaynaklarından sağlamakta, % 25’ i ise küçük sanayi ve ticaretle iştigal etmektedir.

İlçemizde; 1 Devlet Hastanesi (100 yataklı), 1 Toplum Sağlığı Merkezi, 1 Verem Savaş Dispanseri,1 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunmaktadır. Köylerimizde  ise Toplum Sağlığı Merkezine bağlı 13 sağlık evi olup,bu köylerde sağlık hizmetleri 4 kadrolu ve 9 vekil ebe/hemşire tarafından yürütülmektedir.
İlçemizdeki sağlık hizmetleri; •23 Uzman Hekim, •9 Aile Hekimi, •6 Diş Hekimi,•6  Pratisyen Hekim, •213  yardımcı sağlık personeli tarafından yürütülmektedir. İlçe merkezinde; •2 Serbest Diş Hekimi, •10 Eczane sağlık hizmetlerine katkıda bulunmaktadır.

İlçe merkezinde birisi YİBO olmak üzere 9 ilkokul, 5 ortaokul köylerde müstakil 3 ilkokul ve 3 ortaokul, 13 birleştirilmiş sınıf bulunmaktadır. Ayrıca 9 lise, 2 anaokulu, 1 halk eğitim merkezi vardır. Okul sayısı ise;
• 2 Anadolu Lisesi, • 1 Anadolu Öğretmen Lisesi, • 1 Lise, • 1 Endüstri Meslek Lisesi, • 1 Anadolu İmam Hatip Lisesi, • 1 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, • 1 Ticaret Meslek Lisesi, •1 Kız Teknik ve Meslek Lisesi olmak üzere toplam 9 Lise mevcuttur. Bu okullarda 111 sınıf öğretmeni, 366 branş öğretmeni olmak üzere toplam  477 öğretmen görev almaktadır.  İlköğretim okullarındaki öğrencilerin % 48’i kız, % 52,si erkek, Orta öğretimde okuyan örencilerin ise  % 47’si kız, % 53’ü erkek öğrencilerden oluşmaktadır.

Merkez ve köydeki okullarımızda; ilkokullarda 4435, ortaokullarda 2590 olmak üzere  toplam 7025 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir.  Taşımalı eğitimde ilkokul 362, ortaokul 215 olmak üzere toplam 577 öğrenci taşınmaktadır.
İlçemizde bulunan Atatürk Üniversitesi  Yer Bilimleri Fakültesinde Jeoloji Mühendisliği bölümü mevcuttur. Fakültemizde 22 kız, 67 erkek öğrenci olmak üzere 89 öğrenci eğitim görmektedir. Fakültede; 1 Dekan, 2 Dekan Yardımcısı, 1 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 13 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
Sekiz (8)  bölümü bulunan Yüksek Okulun Gıda Teknolojisi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, Halıcılık ve Kilimcilik, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, İnşaat Teknolojisi, Bankacılık ve Sigortacılık ve Grafik Tasarımcı bölümleri vardır. Meslek Yüksek Okulunda  ;5 öğretim üyesi9 öğretim görevlisi2 araştırma görevlisi5 okutman2 uzman  görev yapmaktadır. Yüksek okulumuzda 313 kız,  327 erkek olmak üzere toplam 640  öğrenci öğrenim  görmektedir. İlçemizde YURT-KUR’a bağlı 300 yataklı karma Yüksek Okul öğrenci yurdu bulunmaktadır. 300 yataklı Yüksek Okul öğrenci yurdu inşaatı tamamlanmıştır.

Oltu Belediyesi 1923 yılında kurulmuştur.Belediye hizmetleri toplam 83 personel ile yürütülmektedir.
İlçeye bağlı 65 köy ve bunlara bağlı 30 mezra bulunmaktadır. Köylerimizin toplam nüfusu 11,050’dir. Toplam 331 km’lik köy yollarımızın 271 km’si stabilize, 60 km’si de asfalt durumdadır. 65 köyümüzün tamamında içme suyu şebekesi mevcuttur. 65 köyümüzün 44’ünde kanalizasyon şebekesi mevcut olup, 21 köyde fosseptik çukuru mevcuttur. 23 köyün fosseptik çukuru yapılması gerekmektedir.

İlçe merkezi ve köylerimizde genel olarak asayişe müessir olaya çok az rastlanmakta, daha ziyade adi suç olarak tabir edilen olaylara ( hırsızlık, trafik kazası, kavga vb.) rastlanmaktadır.

İlçe Emniyet Müdürlüğü TMK esaslarına göre B tipi İlçe Emniyet Müdürlüğü olup, ancak C tipi standardı uygulanmaktadır. Hizmetler,  1 Emniyet Müdürü, 1 komiser,  1 komiser Yardımcısı, 76 polis memuru, 1 GİH memuru, 2 teknisyen yardımcısı, 1 İşçi ve 2 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam85 personel tarafından yürütülmektedir. Emniyet Müdürlüğünün kendisine ait hizmet binası mevcut olup, yeterli durumdadır.
Bölge Trafik Hizmetleri:Bölge Trafik Denetleme İstasyonunun Sorumluluk alanı 270 km’lik bir alanı kapsamaktadır. Hizmetler 1 Emniyet Amiri, 15 polis memuru ve 1 teknisyen yardımcısı  ile yürütülmektedir.

 

13 Ocak 2017