OTSO0 442 816 39 99

Hoşgeldiniz. Bugün

Sıkça Sorulan Sorular

Ana Sayfa » Blog » Sıkça Sorulan Sorular

İlan Yayım Süreci

Soru: İlanımın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanması için ne yapmalıyım?

Cevap: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanacak olan ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun çeşitli hükümlerine göre Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından tescil edilerek (kuruluş, ana sözleşme değişiklik, kapanış gb.) Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca duyuru metni olan ilanlar ise (genel kurul toplantıya davet, rüçhan haklarını ödemeye davet, alacaklılara çağrı, finansal tablolar ile bağımsız denetim raporları gb.) şirket yetkilileri (yönetim kurulu, müdürler kurulu vb.) tarafından ticaret sicili müdürlüğünde tescil ettirilmeksizin Müdürlüğümüze iletilebilmektedir. Mahkemelerce hazırlanan ilanlar (icra iflas ilanları ile çek, senet kayıp ilanları) ile resmi kurumlarca (TMSF, Hazine Müsteşarlığı vb.) da ilanlar doğrudan Müdürlüğümüze iletilebilmektedir.

Tescile tabi olan ilanların Ticaret Sicili Müdürlüklerince hazırlanan tescil üst yazısını ve ilan yayım bedelini gösteren banka dekontunu içermesi gerekmektedir. Bu tip ilanlar, ticaret sicili müdürlüklerince toplu olarak posta vasıtasıyla gönderildiği gibi müdürlükler tarafından mühürlü kapalı zarf içinde şirket yetkililerine teslim edilmek suretiyle elden Müdürlüğümüze ulaştırılabilmektedir. Mevzuata uygun olmayan, ilan yayım bedeli eksik yatırılan ve okunaksız ilanlar yayım işlemine alınmadan ilgili ticaret sicili müdürlüğüne iade edilmektedir.

Tescile tabi olmayan ilanlar ise, şirketin antetli kağıdına yazılması, kaşelenmesi ve yetkililer tarafından imzalanması gerekmektedir. Bu ilan metinleri ilan yayım bedelini gösteren banka dekontu ile birlikte posta (PTT, kargo, kurye vb.) yoluyla Müdürlüğümüze ulaştırılması ya da ilgililer tarafından elden Müdürlüğümüze iletilmesi halinde Gazetede yayımlanmaktadır.

Müdürlüğümüze elden teslim edilen ilanlar için banka havalesi zorunlu bir şart olmayıp, ilan yayım bedeli ilgililer tarafından Müdürlüğümüz veznesine de makbuz karşılığında yatırılabilmektedir.

Müdürlüğümüze gönderilen ilanların okunaklı olması ve ekinde ilan yayım bedelini gösteren banka dekontunun yer alması gerekmektedir.

Soru: İlanımı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü’ne nasıl ulaştırabilirim?

Cevap: Tescile tabi olan ilanlar, Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından toplu olarak posta vasıtasıyla Müdürlüğümüze gönderildiği gibi, ilanların müdürlüklerce mühürlü kapalı zarf içinde şirket yetkililerine teslim edilmesi suretiyle Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi mümkündür.

Duyuru mahiyeti taşıyan ve tescile tabi olmayan ilanlar ise Müdürlüğümüz adresine posta veya özel dağıtım firmaları aracılığıyla iletileceği gibi ilgililer tarafından Müdürlüğümüze elden iletilebilmektedir. Müdürlüğümüze elden teslim edilen ilanlar için banka havalesi zorunlu bir şart olmayıp, ilan yayım bedeli ilgililer tarafından Müdürlüğümüz veznesine de makbuz karşılığında yatırılabilmektedir.

Müdürlüğümüze gönderilen ilanların okunaklı olması ve ekinde ilan yayım bedelini gösteren banka dekontunun yer alması gerekmektedir..

Soru: Gönderdiğim ilanım Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ne zaman yayımlanacaktır?

Cevap: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinde ilanların Müdürlüğümüze intikalinden en geç 10 işgünü içerisinde yayımlanacağı hüküm altına alınmış olmasına rağmen, bu süre teknolojik imkânlar kullanılarak 2 işgününe düşürülmüştür.

Soru: İlanımın yayımlanıp yayımlanmadığı hakkında nasıl bilgi edinebilirim?

Cevap: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğümüzün internet sayfası olan www.ticaretsicil.gov.tr adresimizde yer alan “Ücretsiz Gazete Sorgu” bölümüne (http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php) giriş yaparak ilanınızın Gazetede yayımlanıp yayımlanmadığı hakkında bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca 0312 218 20 00 numaralı telefonu arayarak, işletmenizin ticaret sicili numarasını ve kayıtlı olduğunuz Ticaret Sicili Müdürlüğünüzü personelimize belirtmeniz halinde ilanınızın yayımı konusunda detaylı bilgi almanız mümkündür.

Soru: İlanım adresime/ticaret sicili müdürlüğüme gelmedi. Ne yapmalıyım?

Cevap: Öncelikle ilanınızın Gazetede yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmak için www.ticaretsicil.gov.tr adresinde yer alan “Ücretsiz Gazete Sorgu” bölümüne (http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php) giriş yaparak ilanınızın Gazetede yayımlanıp yayımlanmadığı hakkında bilgi alınız. Müdürlüğümüz sayfasında ilan kaydına ulaşmanız halinde, işletmeniz Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya veya Konya Ticaret Sicili Müdürlüklerinden birisine kayıtlı ise ilan sorgulama bölümünde yer alan ilgili dağıtım firmamızla görüşerek ilanınızın teslimatı hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca ilanınız 01.06.2014 tarihinden sonra yayımlanmış ise www.ticaretsicil.gov.tr adresinde yer alan Gazete takip sisteminden teslimatınızın güncel durumunu da öğrenmeniz mümkündür.

İşletmeniz yukarıda sayılan Ticaret Sicili Müdürlüklerinden farklı bir müdürlüğe kayıtlı ise Gazetenizi Ticaret Sicili Müdürlüğünüzden takip etmeniz gerekmektedir.

Genel kurul toplantısına davet, alacaklılara çağrı, bilanço ve diğer duyuru mahiyeti taşıyan ilanlarınız doğrudan şirketiniz tarafından Müdürlüğümüze iletilmiş olması ve ayrıca şirketinizin yukarıda sayılan Ticaret Sicili Müdürlüğünden farklı bir müdürlüğe kayıtlı olması halinde Gazetenizi bölgenizdeki posta müdürlüğünden takip etmeniz gerekmektedir.

Müdürlüğümüz sayfasında ilan kaydına ulaşamamanız halinde ise 0312 218 20 00 numaralı telefonu arayarak, işletmenizin ticaret sicili numarasını ve kayıtlı olduğunuz Ticaret Sicili Müdürlüğünüzü personelimize belirtmeniz durumunda ilanınızın yayımı hakkında bilgi almanız mümkündür.

Ticaret Sicili Müdürlükleri

Soru: Kayıtlı olduğum Ticaret Sicili Müdürlüğünün iletişim bilgilerine nasıl ulaşabilirim?

Cevap: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğümüzün internet sayfasında yer alan  “Ticaret Sicili Müdürlükleri” bölümünden (http://www.ticaretsicil.gov.tr/mudurluklar.php)  aradığınız Ticaret Sicili Müdürlüğünün iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

İlan Yayım Ücretleri

Soru: İlan yayım ücreti ve gazete bedeli ne kadardır?

Cevap: İlan yayım ücreti ve gazete satış bedeli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Komitesi’nin teklifi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile yürürlüğe giren ilan ücret tarifesine göre belirlenmektedir. İlan yayım ücreti ve gazete bedelini öğrenmek için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğümüzün internet sayfasında yer alan “İlan Ücretleri” bölümünden (http://www.ticaretsicil.gov.tr/genel/ilanucretleri.php) detaylı bilgi alabilirsiniz.

Soru: İlan yayım ücreti ve gazete bedeli hangi banka ve hesaba yatırılmalıdır?

Cevap: İlan yayım ücreti ve gazete bedelinin hangi banka hesaplarımıza havale edilebileceğini Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğümüzün internet sayfasında yer alan “Banka Hesapları” bölümünden (http://www.ticaretsicil.gov.tr/genel/bankahesapno.php) detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Ticaret Unvanının Belirlenmesi

Soru: Seçmeyi düşündüğüm ticaret unvanının başka bir işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığını nasıl öğrenebilirim?

Cevap: Seçmeyi düşündüğünüz ticaret unvanının başka bir işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğümüzün internet sayfasında bulunan “Sorgulama” bölümüne giriş yaparak, Birliğimiz (http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın http://www2.gumruk.gov.tr/Sirket/UnvanSorgulama.aspx?menuSec=234 ticaret unvanı veri tabanları üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

Soru: Ticaret unvanı seçerken dikkat etmem gereken hususlar nelerdir?
Cevap: Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ 14.02.2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Anılan tebliğ ile önemli değişikler ve düzenlemeler yapılmıştır.

  • Bir ticaret unvanı, Türkiye’nin herhangi bir sicil müdürlüğüne daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olan ek yapılmadan tescil edilemez.

Daha önceden tescil edilmiş bir ticaret unvanının, Türk Ticaret Kanununun 46 ncı maddesi kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer bir ticaret unvanına ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemez.(Ör.1)

Daha önce tescil edilmiş ticaret unvanının eki ile kendi eki aynı olan, ancak ekten sonra gelen işletme konusunu gösteren ilk ibaresi farklı olan ticaret unvanı, ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilebilir.(Ör.2)
Daha önce tescil edilmiş bir ticaret unvanından yalnızca şirket türünü gösteren ibareleri farklı olan diğer bir unvan, ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.(Ör.3)

Örnek vermek gerekirse,
Örnek-1: “A İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “A İnşaat Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.

Örnek-2: “B İnşaat Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “B Turizm İnşaat Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilebilir.

Örnek-3: “C Turizm Limited Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “C Turizm Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.

  • Tacirin, işletmesi ile yanlış bir kanaat uyandıracak olan ifadeler hariç, istediği ekleri de unvanında kullanması mümkündür.
  • Ticaret unvanları yabancı dilde belirlenebilecektir.

İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.

  • Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanlarında işletme konularından en az birinin yer alması yeterli olacaktır.
  • Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemeyecektir.
  • Ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması şartı getirilmiştir.
  • Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.
  • İşletmelerin ticaret unvanlarını seçerken dikkate almaları gereken hususlar şahıslara ait işletmelerine ve şirketlere göre değişiklik göstermektedir.

Buna göre:
Şahıs işletmelerinde ticaret unvanı seçilirken şahsın ad ve soyadını kısaltma yapmadan kullanması mecburidir. Özellikle gerçek kişilerin ticaret unvanlarına bir şirketin mevcut olduğu zannını uyandıracak ilaveler yapmaları yasaktır.

Kolektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadı ile şirket türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir.

Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanları ise komandite ortaklardan en az birinin ad ve soyadı ile şirket türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması kanunen yasaklanmıştır.

Limited ve anonim şirketlerin ticaret unvanlarında; “Limited Şirket”, “Anonim Şirket” ve “Kooperatif” kelimelerinin bulunması şarttır. Ticaret unvanında gerçek bir kişinin ad veya soyadı bulunması halinde şirket türünü gösteren ibarelerin rumuzla veya kısaltılmış olarak yazılmaları mümkün değildir.

Bir işletmenin şubesi de ticaret unvanını seçerken kendi merkezinin ticaret unvanını kullanmak ve unvanının sonuna şube olduğunu belirtmek mecburiyetindedir. Bu unvana şube ile ilgili ilavelerin yapılması mümkündür.

Gazetenin İnternet Ortamında Görüntülenmesi

Soru: İlanımı internetten nasıl görüntüleyebilirim?

Cevap: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğümüzün internet sayfasında yer alan “Ücretsiz Gazete Sorgu” bölümüne giriş yaparak (http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php) 01.10.2003 tarihinden bugüne kadar yayımlanan bütün Gazete sayılarının (pdf formatındaki) elektronik görüntülerine ücretsiz olarak ulaşmanız mümkündür.

Soru: Görüntülemek istediğim Gazete 01.10.2003 tarihinden sonrasına ait olmasına rağmen sayfa açılmıyor. Ne yapmalıyım?

Cevap: Öncelikle bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Bu program yüklü olmasına rağmen gazete görüntüsü açılmıyorsa, aşağıdaki açıklamalar dikkatle okunmalı ve gerekli ayarlamalar yapılmalıdır.

  • Bilgisayarınızda Spyware, Adware gibi programları tarayan ve temizleyen güvenlik programları var ise, bu programların sistemi kullandığınız sitelerinden gelen veriye güvenmeleri gerektiği yönünde ayarlanmaları gerekmektedir. Başka bir ifade ile bu programlar tarafımızdan gönderilen cookieleri (çerezleri) engellememelidir.
  • Internet Explorer (Internet Gezgini) için aşağıdaki ayarlar ve diğer tarayıcılar içinde cookieleri engellemeyecek şekilde ayarların yapılması gerekmektedir.

İngilizce Explorer İçin:
Tools – Internet Options – Privacy – Sites www.ticaretsicil.gov.tr veya www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr  (veya diğer adreslerimizden birinden ulaşıyor iseniz o adresi yazınız)  Allow tuşuna basınız.

Türkçe Explorer İçin:
Araçlar – İnternet Seçenekleri – Gizlilik – Siteler www.ticaretsicil.gov.tr veya www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr  (veya diğer adreslerimizden birinden ulaşıyor iseniz o adresi yazınız)

Allow (İzin Ver) tuşuna basınız. Cookielere izin vermediğiniz sürece sistem size yeniden şifre soracak ve sayfalarınızı göstermeyecektir.

Soru: Gazete sayfasını görüntüleyebilmeme rağmen sayfanın çıktısını alamıyorum. Ne yapmalıyım?

Cevap: Tarayıcı olarak Internet Explorer kullanıyor iseniz, gazete görüntüsü ekranınızdayken Fonksiyon 8 (F8) tuşuna basınız ve açılacak “menü bar” üzerinde yer alan print (yazdır) butonuna tıklayınız.

Tarayıcı olarak Google Chrome kullanıyor iseniz, gazete görüntüsü ekranınızdayken mouseunuzun sağ tuşuna basınız ve açılacak “menü bar” üzerinde yer alan print (yazdır) butonuna tıklayınız.

Tarayıcı olarak Mozilla Firefox kullanıyor iseniz, gazete görüntüsü ekranınızdayken sağ üst kısımda yer alan print (yazdır) butonuna tıklayınız.

Bu işlemler takip edilerek gazete çıktısı alınabilecektir.

Soru: Abonelik şifremi değiştirdim. Fakat e-postama gönderilmiş olan yeni şifrem ile sisteme giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım?

Cevap: Sisteminiz, geçici belleğinde bilgileri depolamış olabileceğinden, ekranınızda açık olan tüm Explorer (Internet) sayfalarını kapatmanız gerekmektedir. Tüm sayfalar kapatıldıktan sonra tekrar giriş yapılmalıdır.

Gazetenin Onaylı Örneğinin Alınması

Soru: Gazetenin 01.10.2003 tarihinden önceki veya bu tarihten sonra yayımlanan Gazetelerin onaylı suretlerini kâğıt ortamında nasıl temin edebilirim?

Cevap: Eski nüshaları işletmenin kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünden veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü’nden temin etmeniz mümkündür. Talebinizi Müdürlüğümüze iletmeniz halinde internet sayfamızda yer alan “Eski Nüsha Talepleri” bölümünde (http://www.ticaretsicil.gov.tr/genel/eskinushalar.php) yer alan talimatları yerine getirmeniz halinde 1957 yılından günümüze kadar basılan bütün Gazetelerin tasdikli suretlerine ulaşmanız mümkündür.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Aboneliği

Soru: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin tüm nüshalarının (kâğıt ortamında) günlük olarak adresime gönderilmesini istiyorum. Ne yapmalıyım?

Cevap: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğümüzün internet sayfasında yer alan “Abonelik Şartları” bölümünde (http://www.ticaretsicil.gov.tr/genel/aboneliksartlari.php) yer alan talimatları yerine getirmeniz halinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin tüm nüshalarının (kâğıt ortamında) günlük olarak adresinize gönderilmesi mümkün olacaktır.

Ücret İadesi İşlemleri

Soru: Banka hesabınıza yanlışlıkla havale yaptım ya da ilan yayım bedeli olarak fazla para yatırdım. Ne yapmalıyım?

Cevap: İlan yayım bedeli ile alakalı olmayan bir tutarın Birliğimiz hesabına havale edilmesi veyahut ilan yayım bedeli olarak sehven fazla bir tutarın havale edilmesi halinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğümüzün internet sayfasında yer alan “Ücret İadesi” bölümünde (http://www.ticaretsicil.gov.tr/genel/ucretiadesi.php) yer alan formun talimatlara uygun bir şekilde doldurularak, havaleyi gösteren banka dekontuyla birlikte Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

Kayıp ve Çalınan Kimlik Belgeleri

Soru: Nüfus cüzdanımı kaybettim/çaldırdım. Kayıp/çalınan kimliğimle adıma şirket kurulmaması için ne yapmalıyım?

Kayıp veya çalıntı kimlik belgeleri ile adınıza şirket kurulmasının veya şirketlerde temsilci olarak görevlendirme yapılmasının önlenmesi amacıyla, ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü ve ticaret sicili müdürlükleri tarafından kullanılmakta olan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nde (MERSİS) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir kısıtlama bölümü oluşturulmuştur. Kayıp veya çalıntı kimlik belgeleri ile şirket kuruluşu ve temsilci ataması işlemleri yapılmasının engellenmesi için MERSİS’teki kısıtlama bölümüne kayıp veya çalıntı kimlik belgelerinin kaydedilmesi icap etmektedir.

Bu itibarla, adınıza kayıp veya çalıntı kimlik belgeniz ile herhangi bir şirket kuruluşu veya temsilci ataması işlemleri yapılmaması için bölgenizde faaliyet gösteren ticaret sicili müdürlüğüne şahsen veya kanuni temsilciniz tarafından dilekçeyle başvurulması, başvuru dilekçesinde kayıp veya çalıntı kimlik belgenizin kısıtlanmasının talep edilmesi, dilekçenizin şahsınız veya kanuni temsilciniz tarafından imzalanması, dilekçe ekinde dilekçeyi imzalayan kişiye ait aslı başvuruda ibraz edilecek olan TC kimlik numarasının bulunduğu geçerli resmi bir kimlik belgesinin veya kanuni temsilciler için temsil yetkisini ispatlayan belgenin bir örneğinin yer alması gerekmektedir. Yukarıda zikredilen hususların yerine getirilmesi halinde adınıza herhangi bir şirket kuruluşu veya temsilci ataması işlemi yapılmasının önüne geçilmiş olacaktır.

13 Ocak 2017

İlgili Terimler :

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz